Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Udziałowcy GZGK sp. z o.o.:
Gmina Chojnice, posiadająca 100% udziałów.

 

Kapitał:
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 55.292.000 zł
(pięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące)