Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

TARYFA
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązująca na terenie Gminy Chojnice
w okresie od dnia 17.08.2020 r. do dnia 16.08.2021 r.

1. Wysokość stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę W-1:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. W-1.1

Woda do spożycia i celów bytowych
oraz produkcji rolnej pobierana przez indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 4,63 5,00

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,18 0,19

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 4,45 4,81
2. W-1.2 Woda do spożycia i celów bytowych
pobierana przez odbiorców innych niż 
indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 4,63 5,00

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,00 0,00

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 4,63 5,00
3. W-1.3

Woda na cele inne niż wymienione w poz. 1, 2

Cena taryfowa zł/m3 4,63 5,00

2. Wysokość stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków S-1:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. S-1.1

Indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 17,81 19,23

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 7,76 8,38

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 10,05 10,85
2. S-1.2 Odbiorcy inni niż
indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 17,81 19,23

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 2,61 2,81

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 15,20 16,42

3. Wysokość stawek miesiecznej opłaty abonamentowej:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena
netto brutto
1.

Stawka opłaty abonamentowej - za odczyt

zł / odczyt

1,69 1,83
2. Stawka opłaty abonamentowej - za rozliczenie

zł / rozliczenie

5,99 6,47
3. Stawka opłaty abonamentowej - gotowość woda

zł / miesiąc

1,63 1,76
4. Stawka opłaty abonamentowej - gotowość ścieki

zł / miesiąc

5,31 5,73