Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

POIiŚ 2007-2013:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Chojnice.

POIiŚ 2014-2020: 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacja deszczową na terenie aglomeracji Chojnice – etap II