Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

TARYFA
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązująca na terenie Gminy Chojnice
w okresie od dnia 08.10.2021 r. do dnia 07.10.2022 r.

1. Wysokość stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. W-1

Indywidualne gospodarstwa domowe i rolne rozliczane na podstawie
wskazań wodomierza głównego

Cena taryfowa

zł/m3 5,06 5,46

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,38 0,41

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 4,68 5,05
2. W-2 Odbiorcy inni niż indywidualne gospodarstwa domowe i rolne rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz woda na cele przeciwpożarowe i publicznych zdrojów
oraz zraszania publicznych ulic i zieleni
oraz inne nie wymienione w poz. 1.

Cena taryfowa

zł/m3 5,06 5,46

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,19 0,20

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 4,87 5,26

2. Wysokość stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. S-1

Indywidualne gospodarstwa
domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 17,78 19,20

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 7,42 8,01

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 10,36 11,19
2. S-2 Odbiorcy inni niż
indywidualne gospodarstwa
domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 17,78 19,20

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 3,71 4,00

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 14,07 15,20

3. Wysokość stawek miesięcznej opłaty abonamentowej:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena
netto brutto
1.

Stawka opłaty abonamentowej - za odczyt

zł / odczyt

2,56 2,76
2. Stawka opłaty abonamentowej - za rozliczenie

zł / rozliczenie

10,50 11,34
3. Stawka opłaty abonamentowej - gotowość woda

zł / miesiąc

1,84 1,99
4. Stawka opłaty abonamentowej - gotowość ścieki

zł / miesiąc

5,45 5,88